لیست مطالب اخبار

سخنگوی موسسه خیرات وبرکات پیامبر اعظم: هرکار معروفی در راه خدا مصداق خیرات وبرکات است

سخنگوی موسسه خیرات وبرکات پیامبر اعظم: هرکار معروفی در راه خدا مصداق خیرات وبرکات است

1399/04/11-21:59

بختیار نیری مدیر تامین منابع و توسعه: قرض به موسسه خیرات و برکات در حقیقت وام به نیازمندان است

بختیار نیری مدیر تامین منابع و توسعه: قرض به موسسه خیرات و برکات در حقیقت وام به نیازمندان است

1399/03/24-13:05

به گزارش پایگاه خبری خیرات برکات چند تن از مراجع معظم تقلید، میزان زکات فطره، کفاره روزه غیر عمد و کفاره عمد ماه مبارک رمضان مقارن با سال ۱۴۴1 قمری را اعلام کردند

به گزارش پایگاه خبری خیرات برکات چند تن از مراجع معظم تقلید، میزان زکات فطره، کفاره روزه غیر عمد و کفاره عمد ماه مبارک رمضان مقارن با سال ۱۴۴1 قمری را اعلام کردند

1399/03/05-00:20

به گزارش پایگاه خبری خیرات وبرکات سید حسن موسوی، سخنگوی موسسه خیریّه پیامبراعظم ص دعوت به انفاق درراه خدا وهمچنین نحوه ی ثبت نام برای همیاری ومشارکت خیّرین را اعلام کرد:

به گزارش پایگاه خبری خیرات وبرکات سید حسن موسوی، سخنگوی موسسه خیریّه پیامبراعظم ص دعوت به انفاق درراه خدا وهمچنین نحوه ی ثبت نام برای همیاری ومشارکت خیّرین را اعلام کرد:

1399/01/15-14:32