تماس با ما

نظرات و پیشنهادات شما را ارج می نهیم

پست الکترونیک: nikookaree.post@yahoo.com

مدیر جمع آوری اثاثیه منزل و محصولات : ۰۹۱۸۳۸۹۹۸۰۲

مکاتبه : کرمانشاه ، فرهنگیان فاز ۲ ، کوچه (کوچه شعبه نفت قدیم) کوچه هشتم راستگویان ، ساختمان شباهنگ ، طبقه ۴ ، واحد ۴

تلفن :  ۰۸۳۳۴۲۱۸۰۳۹