جایگاه قانونی

جایگاه قانونی

جایگاه قانونی وشناسنامه موسسه پیامبر اعظم (ص)

موسسه خیرات و برکات پیامبر اعظم(ص) با اهتمام پانزده نفرنیکوکار وباهدف انجام نیکوکاری و فعالیت های عام المنفعه تاسیس شد. مجوز این نهاد به شماره ۵۰۱ وشناسه ملی به شماره ۱۰۶۶۰۱۵۴۵۵۶درتاریخ ۱/۴/۱۳۹۰ به ثبت اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری رسید. پروانه فعالیت موسسه مذکوردراجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی ومستند به آیین نامه اجرایی تاسیس وفعالیت سازمانهای مردم نهاد شماره ۲۷۸۶۲/ت/۳۱۲۸۱ مصوب هیات محترم وزیران به عنوان یک موسسه خیریه به شماره ۴۹۰۰۹/۱/۷۱ درتاریخ ۲۰/۶/۱۳۹۰درفهرست نهادهای غیر دولتی قرارگرفت. باشد که اقدامات خداپسندانه عزیزان نیک اندیش که به قصد قربت یا ادای دین نسبت به ایتام،فقرا ومساکین به زحمت می افتند محبتشان مرضی رضای خداوند متعال،رسول مهربانی وائمه اطهار علیهم السلام قرار گیرد.ان شاءالله.

 • دراجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی
 • ودراجرای پیشنهاد وزارت اطلاعات به شماره ۶۱۷۶/م/۷۷ مورخ ۸/۵/۱۳۸۳
 • واجرای مصوبه هیات وزیران(آیین نامه) تاسیس وفعالیت سازمان غیردولتی۲۷۸۶۲/ت/۳۱۲۸۱ درمورخ ۲۹/۳/۱۳۸۴
 • ثبت شرکت های غیرتجاری ۵۰۱ درتاریخ ۱/۴/۱۳۹۰
 • پروانه استانداری: ۴۹۰۰۹/۱/۷۱ – ۲۰/۶/۱۳۹۰
 • شناسنامه ملی : ۱۰۶۶۰۱۵۴۵۵۶
 • با شعار: هم اندیشی، هم افزایی، همدلی (به تصویب نرسیده)
 • ماموریت: قرض الحسنه، کارآفرینی وتغذیه ایتام ومساکین
 • هدف: جذب سرمایه های مادی و معنوی وتوزیع بین مراجعین ومساکین
 • روش: تبلیغ و ترویج حس نوع دوستی
 • ارکان : ۱٫ مجمع عمومی هیات مدیره ۳٫مدیرعامل ۴٫بازرس
 • هیات موسس وهیات امنا : ۱۵ نفر
 • آدرس: http://www.khayratbarakat.ir