ماموریت و رسالت

رسالت وماموریت ها

رسالت ها:

  1. تلاش بی وقفه در زمینه نیکوکاری و امور خیریه بر اساس اهمیت و جایگاه این مهم در دین مبین اسلام؛
  2. شناسایی و جذب سرمایه های مادی ومعنوی در جهت کمک به مددجویان ومراجعین؛
  3. تلاش مستمر برای کمک به ایجاد اشتغال برای مددجویان

ماموریت ها:

  1. برنامه ریزی و ایجاد تعامل با اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج ازکشور
  2. شناسایی و عضویت خیرین با استفاده از تمامی روشهای ممکن شرعی و قانونی؛
  3. شناسایی و تحت پوشش قرار دادن مددجویان مرتبط،
  4. اجرای برنامه های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی لزوما متناسب با موضوع سازمان؛
  5. انجام مطالعات، تحقیقات و پژوهش های علمی کاربردی در صورتی که این فعالیت ها منافعی را برای موسسه در بر داشته باشد؛

مدیریت ها:

  1. کارآفرینی قرض الحسنه   ۳٫ تغذیه مسکین یتیم وفقیر ۴٫ کمک هزینه درمان
  2. امورزندانیان ۶٫ کمک هزینه ازدواج ۷٫ آموزش وفرهنگ سازی    ۸٫ موسسه ومدرسه ۹٫ موسسه و مسجد ۱۰٫ کارهای عام المنفعه.