کار های عام المنفعه

هرچیزی که سودش به همه مردم برسد عام المنفعه می باشد. واقعیت این است که هیچگاه نمی توان همه ی مصادیق عام المنفعه را معرفی کرد. اما به قصد یادآوری به عموم عزیزانی که تمایل دارند با علم وآگاهی کاری کنند که عموم مردم ازآن کاربهره مند شوند، مستند به پایگاه اطلاع رسانی، انجمن حسابداران خبره ایران درتاریخ ۱۳۹۵٫۹، برخی مصادیق کارهایی که عام المنفعه تلقی می گردند، را معرفی می نماید.

موسسه خیرات وبرکات پیامبراعظم ص امیدواراست، مورد استفاده نیکوکاران وخیرین قرارگیرد:

تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت،بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاههای دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی،هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله،آتش سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در گروههای سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاههای حرفه آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی،معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، کم بینا،کم شنوا و ناشنواو…

شفاف سازی برخی ویژگی ها ی موسسه خیرات وبرکات

  1. انتشارشناسنامه موسسه وبه روزرسانی مداوم آن
  2. حفظ جایگاه غیرانتفاعی موسسه
  3. موسسان یا صاحبان سرمایه هیچگونه برداشت ازمحل کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی به موسسه را ندارند.
  4. کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی موسسه خیریه و عام المنفعه به موجب اساسنامه به مصرف امورخیریه ونیکوکاری می رسد.
  5. موسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان و همچنین هیات امناء و مدیران موسسه حق معامله با موسسه را ندارند.
  6. بعد از انحلال، دارایی موسسه به یکی از موسسات دولتی و یا موسسات خیریه و عام المنفعه دیگرواگذارمی گردد.
  7. موسسه، مرجعیت ونظارت سازمان امورمالیاتی بردرآمد وهزینه ی موسسه را پذیرفته است.
  8. موسسه خیریه صورتحساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول است، حداکثر تا چهارماه بعد از پایان سال مالی به مرجع ناظرمالیاتی تسلیم می نمایند.
  9. تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث طبق قانون مالیاتهای مستقیم راپذیرفته است.
  10. جمعیت هدف موسسه رسیدگی به امورایتام، مساکین وفقرای تحقیق شده است. وبرای تحقق کمک به ایشان تا اطلاع ثانوی به ترتیب ده اولویت را دردستورکارخود دارد.