پیمان نامه کارکنان

پیمان نامه

پیمان نامه

اکنون درمحضرخداوند متعال ودربرابرقرآن کریم برمبنای قاعده پیمان سوگند یاد میکنیم درهرمقامی که مسئولیت پذیرفتیم،تمام تلاش خود رابرای انجام امورات موسسه درچارچوب شرع، قانون واخلاق به کاربریم؛ودرحفظ حقوق نیازمندان آبرومند واقعی وهمچنین حقوق نیکوکاران تلاش نماییم.بنابراین مامدیران،مسئولان ومتصدیان موسسه خیرات وبرکات پیامبراعظم (ص) با کمک خداوندمهربان اصول هفت گانه زیر را به عنوان عهدوپیمان می پذیریم ونسبت به آنها وفادارمی مانیم.

 1. اصل حاکمیت شرع ، قانون واخلاق
  کلیه تصمیمات واقدامات باید براساس احترام به قانون وموازین شرع دین مبین اسلام باشد.علاوه برآن تکریم افرادنیازمند تحت پوشش موسسه لازم الاجرا است وافشای اطلاعات اشخاص موجب مسئولیت قانونی واخلاقی است.
 1. اصل امانت داری
  هدف نهایی ازتشکیل موسسه پیامبراعظم (ص) کمک به نیازمندان آبروند است.برهمین اساس رعایت اصل امانت داری یعنی رساندن امانت به دست اشخاص موردنظرامری است جدی ومسئولیت شرعی وقانونی این مهم برعهده مدیران ومسئولان موسسه می باشد.واگرچنانچه دراین رسالت کوتاهی نمایند ضامن ،مسئول ومدیون هستیم. ما مسئولان ودست اندرکاران نسبت به رسالت هاوماموریت های موسسه پیامبراعظم (ص) همچنین اساسنامه واصول حاکم برآن وفادارمی مانیم.
 1. اصل وفای به عهد
  ممکن است بخشی ازمنابع موسسه به دلیل فعالیت های اقتصادی،ودرآمدهای ناشی ازارائه خدمات یا تنظیم قرارداد با سایر نهادها وسازمانهای حقوقی وافرادحقیقی باشد.این راهکار با اصل دوم این پیمان نامه منافاتی نداردومشمول حاکمیت قوانین عمومی کشوراست.
 1. ۴٫ اصل شفاف سازی
  لازم است اطلاعات مربوط به امورات موسسه ومسائل جاری به طورشفاف دراختیار نیکوکاران ،خیرین ودیگرمسئولان گذاشته شود.بدیهی است اطلاعات شخصی وخانوادگی افراد تحت پوشش محرمانه ودرچارچوب اخلاق از این قاعده مستثنی است وبه هیچ عنوان نباید اشاعه گردد.مگردر مواردی که قانون مشخص نموده باشد.
 2. اصل احترام وهمکاری
  لازم است با مدیران ومسئولان موسسه نهایت همکاری به عمل آیدهمچنین رابطه بین زیردستان وبالادستان با رعایت احترام متقابل کاملابا حسن نیت انجام گیرد.
 1. اصل مهارت وتخصص
  لازم است تلاش کنیم مهارت وتخصص خود را به کاربسته ودرارائه خدمات فنی،مهارتی وتخصصی ازهیچ کوششی دریغ نورزیم.